Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden

In de periode 2005-2015 stegen zowel het aantal afgestudeerden van het hbo-kunstonderwijs als het totaal aantal afgestudeerden aan het hbo. Hierdoor bleef het aandeel van het aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs op het totaal van alle afgestudeerden van een hbo-opleiding schommelen rond een gemiddelde van 6,2%. Na een aanvankelijke groei daalt het aandeel sinds 2010/11, al werd het hoogste aandeel desondanks bereikt in het studiejaar 2013/2014.

Na 2009 daalt het aantal inschrijvingen van het hbo-kunstonderwijs, terwijl het aantal inschrijvingen van alle hbo-studies samen toeneemt. De reductie van de instroom binnen het kunstonderwijs past binnen de afspraken die gemaakt zijn in het sectorplan Focus op toptalent, al is niet met zekerheid te zeggen dat dit ook de oorzaak is van het afgenomen aantal inschrijvingen. Deze trend doet verwachten dat het aandeel van het aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs op het totaal van alle afgestudeerden van een hbo-opleiding in de toekomst verder zal dalen.

Bron: 

Vereniging Hogescholen, Cijfers