Welke definitie van cultuur wordt gebruikt en wie heeft dat bepaald?

Bij het opstellen van de Cultuurindex Nederland moesten keuzes gemaakt. De vraag is waar cultuur ophoudt en waar marketing, stedenbouw, horeca en ambacht beginnen. Wij hebben ons bij het bepalen van de reikwijdte van het begrip cultuur laten leiden door de grenzen die TNO en het CBS op dit moment toepassen. Uiteraard vallen kunsten en erfgoed geheel binnen de actieradius.