Wegen alle indicatoren even zwaar?

Ja, de vier pijlers tellen we even zwaar mee bij het berekenen van de index. Zodoende kennen we dus aan capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht een gelijk gewicht toe. Binnen elke pijler tellen dan weer de onderscheiden kernindicatoren even zwaar. Elke kernindicator bestaat uit meerdere concrete waarnemingen, die elk een gelijk gewicht in de schaal leggen, op een enkele beredeneerde uitzondering na.