Wat zijn de meest opvallende uitkomsten?

De Cultuurindex Nederland maakt in één oogopslag duidelijk dat het culturele veld in de jaren 2005-2009 groei vertoonde. Enkele moeilijke jaren volgden, waarna de index in 2015 weer groei vertoont - en zelfs het hoogste niveau tot dan toe bereikt. Een wat nauwkeuriger blik op de vier pijlers waaruit die index is opgebouwd, leert dat de groei vooral zat in toegenomen capaciteit en de grotere concurrentie­kracht van de culturele sector. Het volume aan geldstromen daalde tussen 2007 en 2013, maar stijgt weer wat in 2015. Participatie laat sinds 2011 een lichte daling zien.

Verandering consumentengedrag: van toegang naar bezit; van fysiek naar digitaal; bij fysieke deelname aan culturele activiteiten spelen beschikbare tijd en vooral geld een grotere rol;
Verandering in arbeid & organisatie: organisatorische omwentelingen amateurkunst vooral door internet; dienstverlenende creatieve industrie hergroepeert zich naar eenmansbedrijfjes;
Verandering in geldstromen en maatschappelijk draagvlak: eigen inkomsten stijgen in 2015 flink, vooral in de film- en museumsector; Een kleine kring van vermogenden levert het overgrote deel van culturele giften waardoor het maatschappelijk draagvlak van samenstelling verandert; het politieke draagvlak voor cultuur loopt terug.