Wat voegt de Cultuurindex Nederland toe?

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een onafhankelijk, langjarig platform voor cultuur, cijfers en trendstudies. De Cultuurindex Nederland balt culturele cijferbestanden in enkele kerngetallen samen. Dat geeft een beeld van ontwikkelingen in het culturele veld. De kracht van het overzicht zit in de samenhang, in de wijze waarop de vele losse gegevens met elkaar worden gecombineerd. Daardoor is dit overzicht informatief voor wie zich met dat veld bezig houdt bij overheden, koepelorganisaties, (onderzoeks)instellingen, media of als eenpitter.