Wat mist er in de Cultuurindex Nederland?

Digitale participatie en consumptie, (immaterieel) erfgoed, effecten van cultuur en draagvlak. Van deze componenten waren geen cijfers beschikbaar, of de ontwikkeling was, bijvoorbeeld in geval van digitalisering, te recent. In de reeks publicaties​ De Staat van Cultuur wordt aan deze onderwerpen extra aandacht besteed.