Wat kun je met de Cultuurindex Nederland ermee en/of wat leer je er van?

De gebruikersmotieven kunnen verschillend van aard zijn. In de eerste plaats levert het een keur aan bruikbare statistische gegevens op voor uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek. Door de cultuurindex zullen culturele instellingen en branche instituten bovendien beter in staat zijn hun positie in het brede cultuur-maatschappelijke veld te peilen, en op grond daarvan te versterken.Daarnaast kan de cijferverzameling een eenmalig, enkelvoudig doel dienen. Ze kan gepresenteerd worden ter ondersteuning van een beleidsnota of ten behoeve van een kortstondig lobbyoffensief. Het kan ook zijn om subsidies te verantwoorden of om het resultaat van een business plan te staven.

Op deze website kun je naar eigen inzicht een Cultuurindexgrafiek samenstellen door indicatoren naar keuze met elkaar te vergelijken.