Waarom loopt de cultuurindex nog maar tot 2015?

De Cultuurindex bestaat uit 87 indicatoren en is volledig gebaseerd op cijfers die al door anderen verzameld zijn. We hebben partnerschappen met talloze culturele instellingen in het veld. Om de gehele Cultuurindex te updaten zouden alle 87 indicatoren al geactualiseerd moeten zijn, maar in praktijk is dat niet het geval. Sommige culturele instellingen of organisaties presenteren hun cijfers pas anderhalf of twee jaar na dato. De Cultuurindex gaat daarom zo snel als de 'langzaamste' indicator. Wel actualiseren we voortdurend de losse indicatoren van de index en brengen we zeer regelmatig cultuurnieuws, om zo toch de actualiteit te kunnen waarborgen.