Waarom is het jaar 2005 het nuljaar?

Bij het gebruik indexcijfers is het eerste meetmoment van groot belang. Alle verschillen zijn immers uitgedrukt als verschillen ten opzichte van dat jaar. Het is van belang vast te stellen of dat jaar in enigerlei opzicht een uitzonderlijk jaar was, want dan zou daar in de interpretatie rekening mee gehouden moeten worden. Anders dan nu was er in 2005 noch sprake van een recessie noch van grote ingrepen in het cultuurbeleid. In de bredere maatschappelijke context was het evenmin een bijzonder jaar. De digitalisering was reeds op gang en zette verder door, zodat ook hier geen sprake is van een plotselinge nieuwkomer. Daarom is 2005 gekozen als nuljaar van de index.