Waar zijn de keuzes voor indicatoren op gebaseerd?

De Cultuurindex Nederland is volledig gebaseerd op cijfers die al door andere partijen zijn verzameld. Dat heeft als direct gevolg dat wij afhankelijk zijn van wat andere partijen verzameld hebben en beschikbaar stellen. Wij  proberen  de sector zo breed mogelijk in beeld te brengen. Verder dienen de cijfers tweejaarlijks, betrouwbaar, vergelijkbaar en openbaar te zijn om opgenomen te worden.