Hebben jullie rekening gehouden met inflatie en bevolkingsgroei?

Cijfers binnen de pijler Geldstromen zijn gecorrigeerd voor inflatie, zoals te zien in deze Bestandtabel. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor bevolkingsgroei. In de periode 2005-2015 groeide de bevolking met 3,7%. Een toename van bijvoorbeeld bezoekersaantallen met 3,7% duidt dan dus niet op reële groei, maar op een toeloop die meegroeit met de bevolkingsomvang. Anderzijds vergt die grotere toeloop wel een grotere capaciteit en is het wel degelijk ook een feitelijke ontwikkeling. Daarom zijn deze cijfers vooralsnog niet gecorrigeerd voor bevolkingsgroei, maar moet men die in sommige gevallen wel in het achterhoofd houden.