Is deze keuze voor indicatoren/pijlers definitief of kan daar nog in veranderd worden de komende jaren?

De index kreeg vorm door te kiezen. Selectie is inherent aan de hele exercitie en blijft een onderwerp van permanente aandacht. Van een kritische reflectie op de index, en van gegevens die alsnog beschikbaar komen, kan de index in de loop van de tijd alleen maar beter worden. Het zou kunnen dat we de gegevens over de hier gepresenteerde jaren herzien op basis van voortschrijdend inzicht en op basis van nieuwe informatie die in de nabije toekomst wel beschikbaar is.