Aandeel export muziek in totale export (%)

Aandeel export Nederlandse muziek in totale export

De exportwaarde van Nederlandse populaire muziek uit rechten, opnames en optredens is sinds 2005 explosief gestegen van 32,50 tot 183,26 miljoen euro. Als er wordt gecorrigeerd voor inflatie is dat een groeipercentage van bijna 400%. Omdat deze toename veel groter is dan de totale exportwaarde van de Nederlandse economie, steeg het aandeel van Nederlandse muziek ook, met bijna 300%. Evenwel is het aandeel nog steeds heel klein: het gaat om 0,04% van de totale export.