Meer dan 300.000 bezoeken voor Internationaal Film Festival Rotterdam

6 februari 2015

Na drie jaar is het de 44ste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) weer gelukt om meer dan 300.000 bezoeken te realiseren (zie Figuur 1). De in 2012 sterk teruggelopen kaartverkoop lag volgens de festivaldirectie aan de ‘nieuwe economische realiteit’ en was een logisch gevolg van de recessie en het hanteren van een andere prijsstelling.

Figuur 1: Bezoek aan IFFR

Bezoek aan IFFR sinds 2009

Het succes van documentaires

De terugval van het aantal bezoeken bij het IFFR werd voor een belangrijk deel gecompenseerd door het stijgend bezoek aan het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Hierdoor bleef het totale bezoek aan de vier grootste filmfestivals redelijk constant (zie Figuur 2). In 2014 trok het IDFA zelfs de helft meer bezoekers dan in 2009 (zie Figuur 3). IDFA voldoet kennelijk als publieksevenement aan een vraag. IDFA zelf verklaart dat de toenemende commercialisering televisieomroepen stimuleert programma’s voor de grootste gemene deler te brengen. ‘Omroepen lijken vooral geïnteresseerd in kijkcijfers en advertentieverkoop. Een steeds groter publiek heeft echter behoefte aan duiding en diepgang, aan een hoogwaardige vorm van reflectie waarin door meer amuserende producten niet wordt voorzien. Consumptie van documentaires is een sociale stellingname’ (bron: beleidsplan IDFA).

Figuur 2: Bezoek aan vier grootste filmfestivals Nederland

Bezoek aan vier grootste filmfestivals Nederland

Figuur 3: Indexcijfers bezoek aan vier grootste filmfestivals

Grafiek 3 Internationaal Filmfestival Rotterdam

Het bezoek aan de andere twee grote filmfestivals het Nederlands Film Festival en Film by the Sea is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven. Per saldo trokken de vier grootse filmfestivals van Nederland de afgelopen vijf jaren 5 procent meer bezoekers, zoals blijkt uit Figuur 4:

Figuur 4: Indexcijfer totaal bezoek film festivals

Indexcijfer totaal bezoek filmfestival

Alle festivalbezoeken

Het bezoek aan filmfestivals neemt overigens maar een beperkt deel van de totale festivalbezoeken voor haar rekening. Uit data van onderzoeksbureau Respons blijkt dat in 2013 totaal 21,5 miljoen bezoeken aan 774 festivals zijn afgelegd (alleen festivals met meer dan 3.000 bezoeken zijn meegeteld). Muziekfestivals nemen het grootste deel voor hun rekening met jaarlijks ruim 14 miljoen bezoeken. Daarmee maken de muziekfestivals ruim 65 procent uit van alle festivalbezoeken.