De cultuursector in Groot-Brittannië economisch op waarde geschat: van onschatbare waarde

31 juli 2015

De Arts Council England heeft twee researchinstellingen een opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de economische waarde van de cultuursector. De resultaten van de twee onderzoeken zijn nu beschikbaar.

Het eerste onderzoek van februari 2015, uitgevoerd door de onderzoeksinstelling tbr, economic research & business intelligence, betreft de Economic Impact of Museums in England. Alle Engelse musea zijn in beeld gebracht; niet opgenomen zijn de commerciële kunstgaleries. De kernuitslagen van het onderzoek worden in onderstaande figuur in beeld gebracht. De inkomsten van de museumsector bedroegen in 2013 £ 2,64 miljard, de totale output (som van de salarissen, winsten en afschrijvingen) was £ 1,45 miljard. De sector bestond in 2013 uit 2.635 organisaties en leverde in totaal ruim 38 duizend banen op.

Economische waarde musea Engeland

Figuur 1: Economische waarde musea

Het tweede onderzoek van juli 2015, is door aanpak en scope voor Nederland nog interessanter. Het onderzoek is uitgevoerd door Cebr, Centre for Economics and Business Research en betreft bijna de gehele cultuursector en heel Groot-Brittannië. Niet opgenomen zijn musea, bibliotheken en de film- en video-industrie. Dit rapport, Contribution of the arts and culture industry to the national economy, is de tweede editie van een door Cebr in opdracht van de Arts Council England uitgevoerd onderzoek. De eerste editie kwam in 2013 uit en betrof informatie tot en met 2011. De conclusie uit dit tweede onderzoek, met gegevens tot en met 2013, is duidelijk: het gaat goed met de cultuur en de bijdrage van de sector aan de algemene economie is van onschatbare waarde. De cultuursector blijkt veerkrachtig en efficiënt te zijn.  

Economische waarde cultuursector in UK

Figuur 2: Economische waarde cultuursector

  • De omzet van de sector is gestegen van 12,4 miljard £ in 2011 naar 15,1 miljard £ in 2013.
  • Iedere £ subsidie die in de sector gestoken wordt, levert £ 5 inkomsten op voor de Britse schatkist.
  • De productiviteit van de sector is in twee jaar verbeterd en de toegevoegde waarde van een full time baan in de cultuursector is beduidend hoger dan de toegevoegde waarde van de gemiddelde Britse baan.

De bevolkingsgroep die het meeste besteedt in/aan cultuur en recreatie is de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar. Gepensioneerden zijn dan niet meer beroepsmatig actief, ze zijn zeker economisch actief en belangrijk voor de cultuursector.

Economische waarde cultuursector in UK

Figuur: 12 Economische waarde cultuursector

De beide rapporten kunnen via onderstaande links worden gedownload.

The Economic Impact of Museums in England, over de museumsector in Engeland.

Contribution of the arts and culture industry to the national economy, over de cultuursector in Groot-Brittannië.

Foto: Flickr / David Baron

Trefwoorden: