Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray)

Sinds 2005 is het aantal verkochte voorbespeelde beelddragers (DVD’s en blu-rays) met 44% gedaald, van 27,6 miljoen in 2005 naar 15,5 miljoen in 2013. Zodoende ligt het aantal veel lager dan in piekjaar 2007, toen er maar liefst 32,4 miljoen beelddragers werden verkocht. Dit heeft tot gevolg dat de omzet van de homevideomarkt ook is gedaald (zie sectorpagina film).

Een verklaring voor het verminderde aantal verkochte beelddragers is de opkomst van (subscription) video-on-demand (VOD) services zoals Netflix en Videoland. Met (S)VOD kunnen consumenten uit een groot aanbod de film, documentaire of televisieserie kiezen die zij op dat moment willen bekijken. Hoewel hierover geen cijfers zijn opgenomen in de cultuurindex, suggereren de verkoopcijfers van beelddragers dat consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan toegang tot een groot filmaanbod (via VOD), in plaats van een eigen collectie films op dvd. De omzet uit verkopen van DVD en blu-rays (129 miljoen euro) is ook bijna even hoog als omzet uit gebruik van VOD diensten (121 miljoen euro). 

Bron: 

De Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld en geluidsdragers (NVPI) is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen en uitgevers van audiovisuele content, games en andere interactieve software.